Aanpak

Hospitality Institute heeft een uniek gastvrijheid programma ontwikkeld waarin vijf stappen worden gehanteerd. De stappen in het programma hebben wij in onderstaand figuur weergegeven (klik voor vergroting):

Aanpak gastvrijheidprogramma Hospitality Institute

Stap 1 – Ontwikkelen visie op gastvrijheid of dienstverlening

Wanneer er al een visie op gastvrijheid ontwikkeld is wordt deze, waar nodig, geactualiseerd. Is er geen bestaande dan wel duidelijk beschreven visie op gastvrijheid, dan wordt deze in nauwe samenwerking met u gedefinieerd.

Stap 2 – Vaststellen gastvrijheidnorm

Uit de nieuw gedefinieerde visie op gastvrijheid of dienstverlening, distilleren wij samen met u de norm voor gastvrijheid binnen uw organisatie. Die norm kan eventueel verschillen per land, locatie, businessunit, afdeling, enzovoorts.

Stap 3 – GQ test online

Het toetsen van het ‘GQ ontwikkelniveau’ van uw medewerkers gebeurt middels een online test, hierdoor wordt gastvrijheid meetbaar. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijke inlogcode met wachtwoord. Deze geven toegang tot een vragenlijst die op maat is ontwikkeld, op basis van de norm voor uw organisatie. De GQ-test geeft direct na sluiting van de test inzicht in de resultaten.

Stap 4 – Ontwikkelen programma

De resultaten van de test worden door ons geanalyseerd en met u besproken. Gebaseerd op de  ontwikkelbehoeften van de deelnemers wordt op maat een training & coaching programma ontwikkeld.

Stap 5 – Uitvoering programma & borging

De uitvoering van het programma verloopt deels plenair en mogelijk deels individueel. Hierin spelen interne ambassadeurs van gastvrijheid een belangrijke rol.  Het programma voorziet tevens in de borging van gastvrijheid.