Borging van behaalde resultaten

Ambassadeurs

De ambassadeurs spelen een cruciale rol in de borging van gastvrijheid. Zij fungeren als de toonaangevende specialisten in Hospitality en bewaken de norm in gastvrijheid. Zodra zij ervaren dat organisatieonderdelen, afdelingen of medewerkers het vastgestelde niveau niet meer realiseren dienen zij tot actie over te gaan. Elke organisatie dient vast te leggen welke actie de ambassadeurs dan moeten ondernemen.

1-meting

Wanneer het gastvrijheidprogramma is geĆÆmplementeerd kan de test opnieuw worden afgenomen, nu als 1-meting om de ontwikkeling van gastvrijheid meetbaar te maken. Hiermee worden de resultaten van het uitgevoerde programma inzichtelijk gemaakt. De test kan vervolgens periodiek worden herhaald om zo op elk gewenst moment en binnen een kort tijdsbestek een beeld te verkrijgen van de actuele situatie.

Questionaire inzetbaar voor doelgroep

Dezelfde vragenlijst die wordt gehanteerd voor de medewerkers kan eenvoudig worden vertaald naar een vragenlijst voor de doelgroep. De vragen worden uiteraard anders geformuleerd. De norm van de organisatie blijft leidend.

Test als selectietool

Het afnemen van de test als onderdeel van de selectieprocedure biedt de mogelijkheid het ontwikkelniveau van potentiƫle en/of nieuwe medewerkers te beoordelen. Op deze wijze is direct inzichtelijk of en welke begeleiding de nieuwe medewerker nodig heeft om het gewenste niveau te behalen.

Onderdeel HRM beleid

Elke organisatie kan de afweging maken om gastvrijheid onderdeel te laten zijn van het HRM beleid in termen van beoordeling en functioneren. Gastvrijheid als vast item in beoordelings-, functionerings-, of jaargesprekken zal het belang van gastvrijheid binnen de organisatie benadrukken. De GQ-test kan derhalve een onderdeel vormen van het personeelsdossier van uw medewerker.

Update visie op gastvrijheid

Mochten er aanpassingen doorgevoerd worden in de visie op gastvrijheid dan wijzigt daarmee ook de norm van de organisatie. De test wordt daarop aangepast en kan opnieuw worden afgenomen.

Terug