Visie

Visie op gastvrijheid

Om concreet vorm te kunnen geven aan gastvrijheid gaan wij uit van uw visie op gastvrijheid. Indien er een bestaande visie op gastvrijheid is wordt deze getoetst aan de actuele situatie. Wanneer nodig wordt de visie opnieuw gedefinieerd of in samenspraak met u een nieuwe visie ontwikkeld.

Voor het (her)ontwikkelen van deze visie maken wij gebruik van ‘imagineering tools’ zoals co-creatie. De aanpak is gericht op het gezamenlijk creëren van de visie en de gastvrijheidbeleving. Zodra de visie is geformuleerd en geadopteerd wordt op basis hiervan de gastvrijheidnorm vastgesteld.

Deze norm dient als leidraad om het ontwikkelniveau van de organisatie en de medewerkers in de organisatie te toetsen en dus gastvrijheid meetbaar te maken.

Gastvrijheid Quotiënt

Hospitality Institute is van mening dat elk individu over basiskennis en ontwikkeling beschikt op het gebied van gastvrijheid. Om dit ontwikkelniveau te kwalificeren spreken wij over het gastvrijheid quotiënt (GQ).

Hospitality Institute brengt binnen uw organisatie deelnemers op het niveau van ambassadeur van gastvrijheid middels het prikkelen, stimuleren en doorontwikkelen van hun persoonlijke GQ.