Analyse

De resultaten van de afgenomen GQ-testen om gastvrijheid meetbaar te maken worden met u besproken. De analyse bieden wij aan op drie niveaus, namelijk:

  • Organisatie
  • Afdeling
  • Individu

Wanneer uw organisatie behoefte heeft aan een meer gedetailleerde analyse, dan is dat mogelijk.

Organisatie

U krijgt een totaal beeld van waar uw organisatie staat in gastvrijheid afgemeten aan de vastgestelde norm. Hoeveel procent van uw medewerkers voldoet aan deze norm? Hoeveel procent voldoet binnen bepaalde bandbreedtes en hoeveel procent scoort onder de norm?

Afdeling

De resultaten van de afdelingen worden eveneens gerelateerd aan de vastgestelde norm. Hier gelden ook de bovengenoemde variabelen. Daarnaast worden de afdelingen onderling met elkaar vergeleken.

Individu

Op individueel niveau stellen we niet alleen vast wie een ontwikkelingsniveau hebben boven of onder de norm. Hier wordt ook de factor sociale wenselijkheid beoordeeld wanneer er sprake is van extreme resultaten. In het voorkomende geval worden de uitkomsten besproken met de directe leidinggevende. Een medewerker met een positieve score is een potentiële interne gastvrijheidambassadeur en kan later in het traject zodanig als worden benoemd.

Tijdspad

De belangrijkste reden van de vooraf vastgestelde termijn waarbinnen de unieke code is te gebruiken, is onze garantie van de feedback termijn. Wij adviseren een tijdspanne van twee maanden. Hierbij houden we rekening met afwezigheid van medewerkers door ziekte of verlof. Voor de verwerking van de toetsgegevens kunt u uitgaan van twee weken. De verdere analyse, het voorbereiden van de bespreking en het opstellen van een vervolgplan van aanpak vraagt nog eens twee weken.

Anonimiteit

De toets kan op verzoek anoniem worden afgenomen. Hospitality Institute gaat echter uit van het principe dat het beseffen en ontwikkelen van gastvrij werken en gastvrije medewerkers rendement oplevert in de (werk)beleving en het contact met gasten. Het leidt tot plezier in het werk, een beter resultaat en is aanzet tot een positieve spiraal.

Wanneer de motivatie voor organisaties is “het verbeteren van de gastvrijheidsbeleving door in- en externe betrokkenen”, vormt anonimiteit een belemmering om, waar nodig, tot de kern door te dringen en tot gerichte acties over te gaan.

Terug