Gastvrijheid

De term ‘gast’ roept vaak bepaalde associaties op waarbij de relatie wordt gelegd naar ‘iemand die gastvrijheid ontvangt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat’. In de oorspronkelijke betekenis zit daar een kern van waarheid in. Gastvrijheid werd altruïstisch (onbaatzuchtig) aangeboden. Dergelijke verwachtingen zijn bijgesteld in de wereld van nu, getuige het onderstaande.

Het WikiWoordenboek zegt het volgende over het begrip gast;

  1. wie ergens ontvangen, verwelkomd of op een bijzondere wijze behandeld wordt
  2. klant in een hotel, restaurant e.d
  3. wie uitgenodigd wordt voor een (media)programma: de centrale gast (in een talkshow)
  4. (computer) iemand zonder eigen account op een computer of netwerk

In ons gastvrijheidsprogramma draait het duidelijk om de eerste betekenis: “wie ergens ontvangen, verwelkomd of op een bijzondere wijze behandeld wordt”.

De gast kent daarom vele ‘titels’. De term ‘gast’ dekt benamingen als; cliënt, patiënt, klant, consument, resident, bewoner, reiziger, passagier, relatie, collega, leidinggevende, manager, enzovoorts. In onze programmabeschrijving hanteren wij het begrip ‘gast’. Bij de uitvoering van het programma binnen uw organisatie, wordt de gehanteerde term naar wens aangepast.

Gastvrijheid toegelicht

Voor veel organisaties is gastvrijheid lastig te duiden. Waar gaat het nu eigenlijk over en waarop heeft gastvrijheid betrekking? Welnu, gastvrijheid is aan de hand van het Gastvrijheidmodel overzichtelijk te plaatsen. We spreken bij dit model in termen van product, gedrag en omgeving. Uit onze ervaringen blijkt dat in elke vorm van dienstverlening, het gastvrijheidsaanbod in essentie terug te brengen is tot deze begrippen.

Gastvrijheid in een model Hospitality Institute

Gasten hebben bepaalde verwachtingen ten aanzien van het gastvrijheidsaanbod, dus ten aanzien van Produkt, Gedrag en de Omgeving.  De verwachtingen van de ontvanger van de gastvrijheid zijn geënt op zijn Behoeften en zijn Doelstellingen.

Terug