Ambassadeurs van gastvrijheid

De interne ambassadeurs spelen een cruciale rol in de borging van gastvrijheid. Zij fungeren als de toonaangevende specialisten in Hospitality en bewaken de norm in gastvrijheid. Zodra zij ervaren dat organisatieonderdelen, afdelingen of medewerkers het vastgestelde niveau niet meer realiseren dienen zij tot actie over te gaan. Als organisatie bepaalt u welke actie de ambassadeurs dan kunnen ondernemen.

Na een kick-off bijeenkomst volgt een tailor made programma. In een vervolgperiode van vier tot zes maanden worden de “cultuurdragers” binnen uw organisatie verder opgeleid tot ambassadeurs van gastvrijheid. De aspirant ambassadeur leert in deze periode door de ogen van de client, gast of klant te kijken, bewust te worden van zijn/haar eigen gastvrije gedrag en leert hoe hij/zij gastvrijheid kan uitdragen naar de rest van de organisatie.

Het reguliere ambassadeurstraject bestaat uit zes trainingsbijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur die in principe op locatie worden verzorgd. De spreiding van bijeenkomsten is essentieel om het effect op lange termijn te creëren en de mogelijkheid te geven om de medewerkers in de tussentijd het geleerde in de vorm van opdrachten toe te laten passen. De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. Op die manier kan voldoende aandacht worden besteed aan de individuele ambassadeur. Het programma van het vervolgtraject wordt samengesteld aan de hand van de ervaringen en leerbehoeften zoals deze worden geïnventariseerd door Hospitality Institute.

Terug