Training & Coaching

Uitvoering traject

Gezien de te verwachte diversiteit in de resultaten van de analyse, zal ook de aanpak van de uitvoering en implementatie uit meerdere opties bestaan:

  • Wanneer een grotere groep medewerkers behoefte heeft aan bepaalde ontwikkel- en aandachtpunten wordt deze groep plenair getraind.
  • Wanneer er per afdeling specifieke ontwikkelpunten zijn wordt dit per afdeling aangeboden.
  • Wanneer er sprake is van persoonlijke ontwikkelpunten worden medewerkers hier individueel op getraind en gecoacht.

De interne ambassadeurs van gastvrijheid vervullen hierin een primaire rol. De trainers van Hospitality Institute coachen en ondersteunen de interne ambassadeurs. Waar specifieke expertise of capaciteit wordt gevraagd heeft Hospitality Institute deze beschikbaar.

Training & coaching

De uitvoering start met een kick-off programma voor de deelnemers. Wij hanteren hierin de balans tussen een aangenaam (gastvrij) leerprogramma doorspekt met humor en gekenmerkt door plezier in trainen. Het programma is gebaseerd op de peilers ervarenleren en doen.

Het vervolgprogramma (na de kick-off) bestaat uit meerdere sessies die tailor made worden ontwikkeld.

Met het programma is veel profijt te behalen onder andere in: medewerker- en  gastentevredenheid en efficiency. Een complementair effect is een positievere levenshouding van de medewerker, in zowel de privé- als werkomgeving.