GQ-test

GQ-test

De GQ-test maakt gastvrijheid meetbaar door inzicht te geven in het ontwikkelniveau van gastvrijheid in uw organisatie. Aan de hand van de visie wordt een questionaire opgesteld. In de questionaire worden de vragen gesteld die betrekking hebben op de gastvrijheid- of dienstverlenende processen binnen (een deel van) de organisatie.

Aan elke deelnemer wordt een unieke en persoonlijke inlogcode verstrekt. De inlogcode is gedurende een vooraf vastgestelde termijn te gebruiken.

De respondenten geven tijdens de GQ-test bij elke vraag aan hoe zij hun persoonlijke ontwikkelniveau beoordelen. De mogelijkheden variëren op een schaal van ‘10%’ tot ‘100%’. De scores van de respondenten worden gerelateerd aan de vooraf bepaalde norm van (een deel van) de organisatie.

Wanneer de test is afgenomen bij uw medewerkers zijn de resultaten direct beschikbaar.

Resultaten GQ-test

De resultaten van de GQ-test worden met u besproken. De analyse kunnen wij op verschillende niveaus aanbieden, enkele voorbeelden zijn: organisatie, afdeling of individueel niveau.

Feedback resultaten analyse

Samenvattend beschikt u binnen twee maanden na de start van de GQ-test over de belangrijkste resultaten:

  1. Uw organisatievisie op gastvrijheid
  2. Inzicht in het ontwikkelniveau van de organisatie
  3. Inzicht in het ontwikkelniveau van de afdelingen
  4. Inzicht in het ontwikkelniveau van de medewerkers
  5. Potentiële ambassadeurs van gastvrijheid
  6. Een plan van aanpak om de organisatie naar het gewenste ontwikkelniveau te begeleiden